Programarea și Analiza Produselor de Program

Calificarea: Asistent programator

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

  • elaboreze programe sau module de program;
  • testeze modulele de program;
  • implementeze programe;
  • monitorizeze folosirea corecta a programelor;
  • instruiască utilizatorii pentru utilizarea corectă a programelor;
  • acorde asistență utilizatorilor;
  • salveze periodic programele;
  • restaurează programe/datelor salvate, ș.a.

Absolvenții care obțin calificarea profesională Asistent programator se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de Asistent programator, ş.a.