Administrarea Bazelor de Date

Calificarea: Asistent pentru baze de date

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

  • identifice necesităţile informaţionale pentru crearea şi utilizarea bazei de date;
  • determine aria informaţională a bazei de date;
  • identifice tipurile de date şi structurile lor,  modurile, instrucţiunile pentru prelucrarea datelor, nivelele de difuzarea datelor din baza de date;
  • asigurare funcţionalitea, integritătea şi securitatea bazei de date.

Oportunităţi de angajare:

Absolvenții care obțin calificarea profesională Asistent pentru baze de date se pot angaja în câmpul muncii în diferite companii, care elaborează și administrează baze de date.