Seminar online pe 22 aprilie

Proiectului Twinning Sporirea calității și eficienței Învățământului Profesional Tehnic din Republica Moldova

Seminarul care va avea loc pe data de 22 aprilie 2021, 14.00 – 17.00, organizat sub egida Proiectului Twinning «Sporirea calității si eficacității IPT in Republica Moldova», componenta sprijinirea cadrelor didactice din Centrele de Excelență pentru a deveni multiplicatori de formare pedagogică, urmărește ca scop sinteza cunoștințelor obținute de grupul de lucru al Centrelor de Excelență in materie de competențe digitale de predare – învățare și prezentarea celor mai relevante practici asimilate si dezvoltate parcursul desfășurării proiectului.

Ținem să vă informăm că cu suportul Proiectului a fost creat website-ul https://iptdigital.md/  in calitate de repozitoriu pentru materialele digitale pentru formare profesională. Acest website are o arhitectură internă care acoperă Centrele de Excelență implicate, iar in interiorul directoriilor sunt subdiviziuni pentru fiecare specialitate care se predă in Republica Moldova pe domeniul respectiv.

În activitățile Proiectului Twinning au participat următoarele Centre de Excelență:

  1. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
  2. Centrul de Excelenta in Industria Ușoară
  3. Centrul de Excelență în Electronică și Energetică
  4. Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
  5. Centrul de Excelență în Construcții
  6. Colegiul Pedagogic Alexei Mateevici

Seminarul are intenția de a demonstra competențele digitale dezvoltate și analiza posibilităților de a extinde această experiență asupra întregului sistem de IPT. În contextul învățământului la distanță, care este extrem de actual în această perioadă, modalitățile de predare – învățare în baza tehnologiilor informaționale trebuie preluate de Centrele de formare cadrelor didactice, proiectele de asistență tehnică, cursurile de formare a abilităților TIC de predare, astfel contăm pe participarea și suportul actorilor relevanți pentru a menține și dezvolta în continuare aceste competențe.   

programul seminarului

22 aprilie, ora 14-16

14:00 Cuvinte de deschidere
14:15 Direcții de utilizare a resurselor digitale în IP CEEF – Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
14:30 Cursuri de formare continuă pentru CD – Centrul de Excelență în Construcții
14:45 Bune practici în sporirea calității procesului educațional în I.P. CEEE – Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
15:00 Pauză și discuție
15:15 Crearea produselor multimedia, Managementul clasei: Moodle – Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
15:30 Instrumente de evaluare – Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău
15:45 Marketing-ul instituției în industria modei – Centrul de Excelență în Industria Ușoară

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECTUL TWINNING

Proiectul UE Twinning „Sporirea calității și eficacității sistemului IPT în Republica Moldova”, martie 2019 – mai 2021.

Bugetul proiectului este de 1,3 milioane de euro.

Echipa de implementare a proiectului este un Consorțiu Finlandez „Omnia”, Autoritatea Comună pentru Educație din Regiunea Espoo, Finlanda care reunește experți din Finlanda, Estonia și Lituania.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și organismele / instituțiile de IPT și actorii relevanți în implementarea Strategiei de dezvoltare a IPT pentru anii 2013-2020 prin îmbunătățirea capacității instituțiilor cheie responsabile de asigurarea calității, cu accent special pe consolidarea competențelor profesionale și colaborare cu sectorul privat. În acest context, obiectivele specifice proiectului se concentrează pe:

(1)   consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale personalului de la Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC),

(2)   sprijinirea implementării în continuare a Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova,

(3)   consolidarea capacității de cooperare eficientă între furnizorii IPT și sectorul privat,

(4)   sprijinirea cadrelor didactice din Centrele de Excelență pentru a deveni multiplicatori de formare pedagogică.

Principalii omologi ai proiectului sunt reprezentanții:

  • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu Departamentul IPT, Departamentul Învățare pe tot Parcursul Vieții, Departamentul CNC, Departamentul învățământ general,
  • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC),
  • Centre de excelență și instituții afiliate din IPT

Rezultatele așteptate se referă la o mai bună activitate operațională a acestor entități, precum și la o creștere a calității educației VET în Republica Moldova.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.