IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

Invitație la Conferința Națională Științifico-Practică cu participare Internațională: ”DINAMICA SCHIMBĂRII ȘI CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A VIITORULUI”

Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe (anterior Colegiul Financiar – Bancar/ Tehnicumul Financiar – Economic) din Chişinău este cea mai veche instituţie de învăţământ economico-financiar din Republica Moldova. Istoria lui îşi are începutul la 29 noiembrie 1945, când prin Hotărârea  Guvernului  (Sovietul Comisarilor Poporului)  RSSM nr. 1150 la Chişinău a fost fondat Tehnicumul de Finanţe subordonat Ministerului Finanţelor (Comisariatul Norodnic pentru Finanţe). În 1948, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM nr. 4145 din 05 noiembrie instituţia s-a denumit Tehnicumul Financiar-Creditar al Ministerului Finanţelor al RSSM. După patru ani de activitate prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM nr. 272 din 10.03.49  tehnicumul a fost transferat în or. Tighina (Bender), ca mai apoi, în 1958, prin Hotărârea nr. 146  să fie reorganizat în Tehnicumul de Evidenţă Contabilă al Ministerului  Agriculturii al RSSM. În perioada 1958-1968 la Chişinău, în baza secţiei Învăţământ fără frecvenţă a funcţionat o filială a Tehnicumului Unional de Finanţe şi Economie cu sediul la Moscova.