Curriculum pentru educație timpurie

Sample Text

Acest document va ghida și orienta elevii  de la specialitate în proiectarea, organizarea și realizarea activităților educaționale din perspectiva unei noi viziuni pedagogice asupra copilului