Resurse bibliografice digitale RED ET

Curriculum pentru educație timpurie

 Acest document va ghida și orienta elevii  de la specialitate în proiectarea, organizarea și realizarea activităților educaționale din perspectiva unei…

Read more
Curriculum pentru educație timpurie

Cadrul de referința al Educației timpurii din Republica Moldova

Cadrul de referință al Educației Timpurii în Republica Modova,   reprezintă documentul care definește fundamentele conceptuale, metodologice și praxiologice ale politicilor…

Read more

Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani

  Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani reprezintă un document oficial, ce…

Read more
Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani