Recomandări Metodice ET

Regulament sanitar privind igiena instituţiilor preşcolare

Prezentul regulament este obligatoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice, activitatea cărora este în funcţie de proiectare, construcţie, reconstrucţie, exploatarea…

Read more

REPERE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE

           Scopul acestui document este de a furniza îndrumare curriculară pentru cei care lucrează cu copii în instituțiile de educație…

Read more