Specialitatea Educație Timpurie

Educația Timpurie  constituie prima treaptă a sistemului de educaţie şi instruire a copilului de vărstă preșcolară. El reprezintă un sistem de instituţii antepreşcolare şi preşcolare de diverse tipuri, de stat şi particulare, cu diferite programe de funcţionare, ce corespund standardelor educaţionale.
Educația Timpurie are drept scop principal pregătirea multilaterală a copilului pentru viaţă, în vederea integrării în activitatea şcolară, dezvoltarea capacităţilor creative prin valorificarea potenţialului psihofiziologic şi intelectual al acestuia, pentru realizarea acvestei misiuni se pregătesc și se educă cadre didactice specializate în domeniul educației timpurii cu difeite calificări: Educator, Asistent al Educatorului; Conducător Muzical.