Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău

          Pedagogia este știința de a învăța să fii, de a învăța să știi, de a învăța să înveți, de a învăța să relaționezi. Pedagogia este astfel știința devenirii umane, a individuării și exprimării creative a unicității omului în condiții de cultură și civilizație. Este o știință necesară pentru a structura, sistematiza, pozitiva şi îmbunătăţii influenţele educative, o știinţă socio-umană ce are ca obiect de studiu educația. Este un domeniu ce se constituie între rigoarea studiilor şi arta practicilor.

ISTORIC

Colegiul  „Alexei Mateevici” din Chişinău a fost fondat în conformitate cu Hotărîrea şi Ordinul Ministerului Învăţămîntului Superior şi Mediu de Specialitate al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti nr. 190 din 19 iunie 1980 în scopul asigurării cu cadre pedagogice a grădiniţelor de copii din oraşul Chişinău a fost deschisă Şcoala Pedagogică Orăşenească în localul şcolii nr. 53 din cartierul Râşcani, pe str. A. Russo (Fedco) 10.
Pentru anul de studii 1980 – 1981 planul de admitere prevedea la specialitatea (2010) „Educaţia în instituţiile preşcolare” 210 elevi în baza şcolii medii cu termenul de studii – 3 ani, la specialitatea (2009) „Educaţie muzicală” – au fost transferaţi din Şcoala Pedagogică Călăraşi la anul I – 30 de elevi în baza şcolii generale (8 clase), cu termenul de studii – 4 ani.

În funcţie de director al Şcolii Pedagogice a fost numit Tudor Crasovschi – „Învăţător Emerit al Republicii Moldova”  directorul Şcolii-internat din Orhei. Director-adjunct pentru munca instructiv-educativă a fost numită Valentina Camenşcic (prin transfer) de la Secţia raională de învăţămînt a mun. Chişinău, unde a activat în calitate de inspector.

Din anul de studii 1981 – 1982, Şcoala Pedagogică începe pregătirea cadrelor de învăţători la clasele primare cu un contingent de 60 de elevi. În legătură cu reformele învăţămîntului şi cu necesitatea de cadre pedagogice admiterea la toate specialităţile a crescut pînă la 420 de elevi în anul 1984 – 1985. Din anul 1983 se deschide secţia fără frecvenţă la specialitatea „Educaţia preşcolară” cu un contingent de 120 elevi în baza şcolii medii generale.

În anul 1990 Şcoala Pedagogică a fost transferată în alt local, pe strada Cubană 5, unde a activat 2 ani.
Conform Hotărîrii Guvernului Republicii  Sovietice Socialiste Moldova nr. 245 din 8 mai 1991 şi Ordinul Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului nr. 195 din 21 mai 1991, cu privire la înfiinţarea Şcolii Normale (Colegii Pedagogice) la Chişinău, Călăraşi, Orhei, Soroca, cu 1 iunie 1991, Şcoala Pedagogică a fost reorganizată în Şcoala Pedagogică „Alexei Mateevici” din Chişinău.

În funcţie de director al Şcolii Normale a fost numit Anatol Oncianu, care a activat pînă la 12 mai 1995, ulterior fiind numit în calitate de director Traian Chintea (1995-1999).

Pe parcursul anilor 1991 – 1995, Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului a eliberat o sumă considerabilă pentru amenajarea şi înzestrarea materială şi didactică a blocului de studii pe strada Puşkin 54, unde a fost transferată Şcoala Normală. Din anul 1995 – 1996 în Colegiu se deschid grupe liceale cu profil umanist. În scopul pregătirii profesionale a elevilor o deosebită atenţie se acordă pracxticii pedagogice la toate specialităţile.

Prin ordinul nr. 532 a Ministerului Educaţiei al Republica Moldova din 05 august 1998 din Şcoală Normală „Alexei Mateevici” din Chişinău a fost reorganizată în Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” din Chişinău.

De la 01 septembrie 1999, prin concurs, este numit în funcţie de director al Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici” Tudor Arnăut, doctor în istorie. O nouă specialitate „Educaţie fizică şi sport” (1301), calificarea profesor de educaţie fizică şi sport, antrenor, se deschide în anul 2004 cu un contingent de 30 elevi. La 6 septembrie 2006 prin ordinul Ministerului  Educaţiei şi Tineretului a fost numită Elena Caţer director  pînă în anul 2011.

Actualmente director al Colegiului  „Alexei Mateevici” din Chişinău este Victoria Bercu, profesor de istorie, Grad didactic Superior.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ (SPECIALITĂȚI):

  1. Educație Timpurie
  2. Învățământ Primar
  3. Jurisprudență
  4. Sport și Pregătire Fizică
  5. Asistență Socială

 

Ne găsiți la adresa:  str. Puşkin 54,  mun. Chișinău.

contacts