Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa a III-a

Curriculumul pentru învățământul primar este parte componentă a Curriculu-mului Na ţional și reprezintă un document reglator și un act normativ prevăzut pen-tru a fi implementat în procesul educaţional în clasele primare.Scopul Curriculumului pentru învăţământul primar constă în concretizarea și va-lorificarea politicilor educaţionale la nivelul învăţământului primar.

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_05.09.2018.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.