CEITI Microsoft Word

Prelucrarea tabelelor în aplicația MS Word

Înserarea diagramelor în aplicația MS Word

Adăugarea chenarului paginilor Word

Adăugarea unei foi de titlu prestabilite unui document Word

Adăugarea imaginilor în documente Word

Cum înserăm un watermark în documente Word

Înserarea figurilor

Înserarea schemelor în documente Word

Generarea cuprinsului într-o lucrare folosind aplicația MS Word

Înserarea formulelor matematice în paginile Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.