Cusătoreasă (industria confecțiilor)

Cusătoreasa demonstrează diverse activități ce asigură reușita/succesul în toate situațiile de manifestare. 

Competențe profesionale specifice: sunt abilitățile ce contribuie la realizarea unor sarcini individuale sau în grup, stabilite în contextul activităților profesionale. 

Munca cusătoresei în industria confecțiilor se desfășoară de regulă în spațiu protejat (ateliere de producție ale agentului economic), munca se desfășoară într-un mediu zgomotos. Sarcinile de lucru sunt stucturate, constau în asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului, este importantă exactitatea și acuratețea muncii. În desfășurarea activității sale, cusătoreasa răspunde de efectuarea corectă și la timp a lucrărilor, păstrarea în bune condiții a utilajelor și utilizarea resurselor existente.

          Competențele profesionale specifice sunt abilitățile ce contribuire la realizarea unor sarcini individuale sau în grup, stabilite în contextul activităților profesionale. Cusătoreasa va deține competențele profesionale specifice ca:

·         organizarea locului de muncă;

·         verificarea utilajului tehnologic;

·         întreținerea utilajului tehnologic;

·         selectarea instrumentelor și ustensilelor de muncă;

·         utilizarea instrumentelor și ustensilelor în dependență de operațiile efectuate;

·         utilizarea șabloanelor auxiliare în procesul de muncă;

·         executarea lucrărilor manuale;

·         executarea lucrărilor mecanice;

·         executarea lucrărilor tratamentului umidotermic;

·         verificarea calității operațiilor efectuate;

·         remedierea defectelor depistate în procesul tehnologic la confecționare;

·         citirea reprezentărilor grafice a elementelor tehnologice de prelucrare;

·         citirea schiței de model al produselor vestimentare;

·         confecționarea produselor vestimentare; 

·         garnisirea produselor vestimentare;

·         efectuarea operațiilor de finisare a produselor vestimentare.