Cusător (industria ușoară)

Cusătorul demonstrează diverse activități ce asigură reușita/succesul în toate situațiile manifestate. Munca de cusător constă în efectuarea de obicei a următoarelor activități principale:

Pregătesc operația de asamblare

·         Organizează resursele materiale și echipamentele;

·         Verifică starea tehnică a mașinii de cusut;

·         Recepționează  materia  primă croită;

·         Stabilesc etapele de realizare a asamblărilor;

 Execută operațiile de asamblare

·         Operații de asamblare provizorie;

·         Operații de confecționare (îmbinare la mașini de cusut);

·         Aplicare de fermoare, nasturi, accesorii etc;

·         Operații de terminare/finisare.

 Verifică produsele finite

·         Controlul operației de coasere;

·         Verificarea remedierilor efectuate;

 Asigură întreținerea utilajelor

·         Verifică starea de funcționare a mașinilor;

·         Proceduri de întreținere curentă (ungere cu ulei de mecanisme, curățare etc.);

·         Anunță defecțiunile complexe ale utilajelor.

Munca cusătorului în industria ușoară se desfășoară de regulă în spațiu protejat (ateliere de producție ale agentului economic), munca se desfășoară într-un mediu zgomotos. Sarcinile de lucru sunt stucturate și repetitive, munca se desfășoară după un program fix, este importantă egzactitatea și acuratețea muncii. În desfășurarea activității sale, cusătorul răspunde de efectuarea corectă și la timp a lucrărilor, păstrarea în bune condiții a utilajelor și utilizarea resurselor existente.