Confecționer articole de marochinărie

     Munca confecționerului articolelor de marochinărie se desfășoară de regulă în spațiu protejat (ateliere de producție ale agentului economic),  întreprindere, munca se desfășoară într-un mediu zgomotos. Sarcinile de lucru sunt stucturate și repetitive, munca se desfășoară după un program fix, este importantă egzactitatea și acuratețea muncii. 

           Competențele profesionale specifice sunt abilitățile ce contribuire la realizarea unor sarcini individuale sau în grup, stabilite în contextual activităților profesionale. Confecționerul articolelor de marochinărie va deține competențele profesionale specifice ca: 

·         Organizarea locului de muncă;

·         Respectarea tehnicii securității muncii;

·         Recepționarea instrucțiunilor de lucru de la șeful de secție;

·         Utilizarea instrumentelor și ustensilelor în dependență de operațiile efectuate;

·         Respectarea instrucțiunilor pentru utilizarea utilajului;

·         Identificarea pieselor componente ale articolelor de marochinărie;

·         Utilizarea șabloanelor în procesul de muncă;

·         Executarea lucrărilor manuale;

·         Executarea lucrărilor mecanice;

·          Executarea lucrărilor termochimice;

·         Realizarea tratamentelor umidotermice;

·         Aplicarea metodelor de asamblare prin lipire, sudare și nituire;

·         Garnisirea articolelor de marochinărie;

·         Efectuarea operațiilor de finisare a articolelor de marochinărie;

·         Depistarea defectelor tehnologice;

·         Remedierea defectelor depistate în procesul tehnologic la confecționare;

·         Verificarea calității operațiilor efectuate;

·         Ambalarea articolelor de marochinărie.