ISCED IV Specialitate

Modelarea, Proiectarea și Tehnologia Confecțiilor din Țesături

Clasificarea: Tehnician în industria confecțiior

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Specialistul este pregătit în cadrul întreprinderilor de confecţii din ramura deservirii sociale a populaţiei, a industriei ușoare. Trebuie să posede cunoștințe ce țin de confecționarea produselor vestimentare, din punct de vedere atât tehnologic cât și proiectare, realizarea documentației tehnice ce țin de produsele elaborate.

       IP Centrul de excelență în industria ușoară oferă programul de formare „72330 – Modelarea, proiectarea și
tehnologia confecțiilor din țesături” 

       Calificarea profesională, atribuită absolvenților programului de formare profesională 72330 – Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături, este Tehnician în industria confecțiilor, nivel IV de calificare, conform Cadrului National al Calificărilor din Republica Moldova.

       Competențele profesionale ale Tehnicianului în industria confecțiilor sunt axate pe: organizarea procesului de fabricație a produselor vestimentare în cadrul întreprinderilor de confecții;