Centrul de Excelență în Industria Ușoară

     Industria ușoară este una din cele mai vechi ramuri din ţară şi una din cele mai dezvoltate şi prospere ramuri ale economiei naţionale. 

     Existenţa specialiştilor şi lucrătorilor de înaltă calificare, nivelul ridicat al potenţialului tehnic şi tehnologic, implementarea sistemului de management permit întreprinderilor din ramură să producă articole calitative, să se extindă şi să-şi renoveze sortimentul producţiei.

     Mai multe instituții de învățământ profesional tehnic pregătesc specialiști pentru industria ușoară. Astăzi, instituţia noastră de învăţământ  le oferă elevilor oportunitatea de a alege propriul traseu de instruire şi formare profesională în dependenţă de timp şi rezultatul scontat. În Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară elevii pot obţine o meserie într-o perioadă scurtă de timp; pot obţine un certificat de calificare la una din specialitățile/meseriile muncitoreşti în domeniul industriei ușoare şi servicii. În cadrul instituției activează  Firme de Exercițiu care oferă posibilitate elevilor să-și dezvolte abilitățile în domeniul antreprenoriatului.