Retele de calculatoare

Calificarea acordată: Tehnician pentru rețele de calculatoare 

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul pentru rețele de calculatoare realizează o diversitate de operații ce presupun o foarte buna pregătire profesionala dar și calități manageriale pentru a conduce echipe de lucru, se asigura că componentele hardware și software ale rețelei funcționează la parametrii normali. În cadrul unităților economice, tehnicianul pentru rețele trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască echipamentele dar și să remedieze defecțiunile care pot surveni în timpul exploatării rețelei.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii și a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca și prevenirea și stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu și al subordonaților, întocmirea de documente specifice, realizarea programului de mentenanță.

Proiectarea rețelelor de calculatoare

Rețeaua internetwork
În următoarea resursă se va explica pașii de creare a unei rețele internetwork.
Securitatea porturilor
Configurarea și verificarea securității porturilor.
Adrese IPv4
Identificarea și clasificarea adreselor IPv4
Tabele de rutare
Vizualizarea tabelelor de rutare ale hostului topologie.
Configurarea comutatorului
Configurarea de bază a comutatorului
Folosirea Wireshark-ului
Folosirea Wireshark-ului pentru a examina capturile DNS ale UDP-ului.
Traficul Unicast, Broadcast și Multicast
Investigarea traficul Unicast, Broadcast și Multicast
Configurarea routerului
Configurarea setărilor inițiale ale unui router

Structura și funcționarea calculatoarelor

Resurse educaționale format .ppt
Autor: Virgil Bantaș
Resurse educaționale - videouri
Produse realizate de elevii anului întâi de studii specialitatea ”Rețele de calculatoare”
Resurse educaționale interactive
Resursa respectivă reprezintă o listă de activități interactive de autoevaluare Autor: Virgil Bantaș