Metrologie și certificarea conformitărții

Calificarea acordată: Tehnician metrolog

Descrierea succintă a calificării:

Civilizația modernă supradotată cu tehnică, supraelectronizată în toate sferele de activitate umană nu poate exista fără:
•    Măsurare și precizie;
•    Standarde;
•    Calitate.
Lipsa unei componente din cele trei poate duce la catastrofe, tragedii, haos și, ca urmare, la frânarea dezvoltării civilizației. Rolul unui specialist în acest domeniu este de a asigura, din punct de vedere al preciziei, standarde și calități tuturor produselor industriale și alimentare.

Astfel specialiștii pot fi concentrați: la instituțiile de stat de metrologie, standarte și certificarea producției; în oficiile de pe teren (regionale) ale acestui department; la vamă; la fabrici, uzine (în producție); în laboratoarele de expertiză a calității mărfurilor, etc.

Tolerante si control dimensional

Sistemul ISO de toleranțe și ajustaje
Necesitatea apariției sistemului ISO întru dezvoltarea comerțului internațional și favorizarea interschimbabilității pieselor și a mașinilor executate după diferite standarte naționale.
Lanțuri de dimensiuni
Dimensiunile liniare în construcția de mașini determină poziția între două și mai multe suprafețe, între două și mai multe piese în ansamblu, unde există legături directe și indirecte, tehnologice și de exploatare.