I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

            În prezent învățămîntul în Centrul de Excelență în Energetică și Electronică este organizat în baza studiilor gimnaziale cu durată de studii de 4 ani și în baza studiilor liceale și medii de cultură generală cu o durată de studii de 2 ani. Pentru elevii înmatriculați în baza studiilor gimnaziale este organizat învățămîntul la disciplinele de cultură generală care le permite la finele anului trei susținerea examenului de bacalaureat, la solicitare. Studiile în I.P. CEEE se finalizează cu susținerea examenelor de absolvire și/sau susținerea proiectului (lucrării) de diplomă cu eliberarea diplomei de studii post-secundare și post-secundare terțiare, prin care titularul ei obține calificarea de specialist cu nivel mediu în profilul și specialitatea respectivă.

Actualmente instituția dispune de un tezaur didactic, metodic, științific specific profilului de instruire elaborate cu măiestrie de cadrele didactice consacrate. Discipolii I.P. CEEE prin realizările lor educaționale, manageriale și profesionale au confirmat că profesiile inginerești au fost și sunt în vogă. Se știe că datorită forței inginerești țările dezvoltate și-au ridicat considerabil economia, fapt prin care noi ne uităm cu invidie la ele.