Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educație timpurie

         Prezentul document se distinge printr-o nouă perspectivă conceptuală – Curriculum pentru educația timpurie axat pe competențe.

    Învăţarea, din perspectiva competenţelor, marchează o schimbare strategică dinspre obiectivele pedagogice spre competenţele preşcolare şi o mutaţie de accent dinspre evaluarea sumativă/normativă spre evaluarea formativă şi formatoare, sugerând o abordare integratoare a activităţii de formareși evaluare a competenţelor preşcolare şi realizarea acesteia conform cerinţelorinstruirii şi evaluării autentice.

             Ghidul de implementarevine să întregească setul de documente de politică educaţională, ce definesc spaţiul educaţiei timpurii de la 0 până la 7 ani, și trasează concepţia despre educaţia timpurie şi importanţa ei prin CRET, SÎDC și CET.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ro.pdf