Sisteme de alimentaţie cu căldura şi gaze, ventilaţie (SACGV)

Tehnicianul-constructor este format pentru a activa în segmentul ingineriei de construcţii, construcţii – montare, reconstrucţii, proiectare, exploatare şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie.
Misiunea profesorilor de specialitate constă în formarea unei personalităţi integre şi dezvoltarea competenţelor profesionale, pentru a face faţă provocărilor actuale şi de perspectivă ale pieţei muncii locale, cît şi internaţionale prin:
 
  •   formarea unui sistem de cunoştinţe în domeniul construcţei la general, şi în particular, în domeniul alimentării cu căldură şi gaze, ventilaţie în scopul integrării socio-profesionale;
  •   formarea unui sistem de abilităţi praxiologice şi competenţe necesare privind activitatea în domeniul proiectării, construcţiei – montare, exploatării şi întreţinerii sistemelor de alimentare cu căldură şi  gaze, ventilaţie.