Bine ați venit pe site-ul IPT Digital!

Seminar online pe 22 aprilie

Proiectului Twinning Sporirea calității și eficienței Învățământului Profesional Tehnic din Republica Moldova Seminarul care va avea loc pe data de 22 aprilie 2021, 14.00 – 17.00, organizat sub egida Proiectului Twinning «Sporirea calității si eficacității IPT in Republica Moldova», componenta sprijinirea cadrelor didactice din Centrele de Excelență pentru a deveni multiplicatori de formare pedagogică, urmărește ca scop sinteza cunoștințelor obținute de grupul de lucru al Centrelor de Excelență in materie de competențe digitale de predare – învățare și prezentarea celor mai relevante practici asimilate si dezvoltate parcursul desfășurării proiectului. Ținem să vă informăm că cu suportul Proiectului a fost creat website-ul https://iptdigital.md/  in calitate de repozitoriu pentru materialele digitale pentru formare profesională. Acest website are o arhitectură internă care acoperă Centrele de Excelență implicate, iar in interiorul directoriilor sunt subdiviziuni pentru fiecare specialitate care se predă in Republica Moldova pe domeniul respectiv. În activitățile Proiectului Twinning au participat următoarele Centre…

Read more
Seminar online pe 22 aprilie